WandjinaWandjina etching by Sandra Mungulu of Mowanjum Community, The Kimberley, Australia.


Wandjina etching by Warren Barunga of Mowanjum Community, The Kimberley, Australia.